ข่าวประชาสัมพันธ์

  Picture of wunchalearm poonjaisom
  เชิญชวนคณาจารย์ พัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning
  by wunchalearm poonjaisom - Wednesday, 7 August 2019, 4:42 PM
   
  ต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ เรียนเชิญคณาจารย์ร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการเรียนการสอนที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่วนกลางมีระบบรองรับไว้แล้ว เพียงท่าน Login สามารถใช้งานได้ทันทีตามกระบวนการ  | อ่านรายละเอียดการใช้งานได้ที่นี่ |

  banner-kpru-lms-e-Learning-2019
  Read the rest of this topic
  (53 words)
   
  Picture of wunchalearm poonjaisom
  คู่มือออนไลน์แบบ Clip VDO การใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning
  by wunchalearm poonjaisom - Monday, 8 July 2019, 9:18 AM
   

  แจ้งผู้ใช้งาน สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning ได้ที่ คู่มือออนไลน์แบบ Clip VDO ซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้การใช้งานอีกทีทางหนึ่ง เข้าใช้งานได้ที่ http://lms.kpru.ac.th/lms-learning/vdo/

  ตัวอย่าง


  Read the rest of this topic
  (57 words)
   
  Picture of wunchalearm poonjaisom
  หลีกเลี่ยงการใช้คำค้นด้วยอักษร "ภ" เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดของระบบ
  by wunchalearm poonjaisom - Tuesday, 5 April 2016, 8:56 AM
   

  เนื่องจากมีการตรวจพบว่า เมื่อพิมพ์คำค้นที่ประกอบด้วยอักษร "ภ" จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ดังนั้นจึงขอแจ้งผู้ใช้งานทุกท่านโดยทั่วกัน ให้หลีกเลี่ยงการใช้คำค้นที่มี่อักษณ "ภ" เช่น "ภาวะผู้นำ" ให้ใช้คำค้นเพียง "ผู้นำ"  หรือ "ผู้นำ"

  Read the rest of this topic
  (54 words)
   

  Course categories