ข่าวประชาสัมพันธ์

  Picture of Wunchalearm Poonjaisom
  คู่มือออนไลน์แบบ Clip VDO การใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning
  by Wunchalearm Poonjaisom - Tuesday, 30 April 2019, 10:32 AM
   

  แจ้งผู้ใช้งาน สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning ได้ที่ คู่มือออนไลน์แบบ Clip VDO ซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้การใช้งานอีกทีทางหนึ่ง เข้าใช้งานได้ที่ https://e-learning.kpru.ac.th/lms-learning/

  ตัวอย่าง


  Read the rest of this topic
  (56 words)
   
  Picture of Wunchalearm Poonjaisom
  หลีกเลี่ยงการใช้คำค้นด้วยอักษร "ภ" เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดของระบบ
  by Wunchalearm Poonjaisom - Tuesday, 5 April 2016, 8:56 AM
   

  เนื่องจากมีการตรวจพบว่า เมื่อพิมพ์คำค้นที่ประกอบด้วยอักษร "ภ" จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ดังนั้นจึงขอแจ้งผู้ใช้งานทุกท่านโดยทั่วกัน ให้หลีกเลี่ยงการใช้คำค้นที่มี่อักษณ "ภ" เช่น "ภาวะผู้นำ" ให้ใช้คำค้นเพียง "ผู้นำ"  หรือ "ผู้นำ"

  Read the rest of this topic
  (54 words)
   
  Picture of Wunchalearm Poonjaisom
  เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
  by Wunchalearm Poonjaisom - Tuesday, 29 December 2015, 10:16 PM
   

       เรียญเชิญอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ร่วมกันสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning  ... สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้เบื้องต้นได้จากคู่มือการใช้งานออนไลน์ (ด้านซ้ายมือ) ...สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1561

   

  Course categories