เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

เน้นทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัส โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ เน้นทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัส โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์