ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือออนไลน์แบบ Clip VDO การใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning

 
 
Picture of wunchalearm poonjaisom
คู่มือออนไลน์แบบ Clip VDO การใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning
by wunchalearm poonjaisom - Monday, 8 July 2019, 9:18 AM
 

แจ้งผู้ใช้งาน สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning ได้ที่ คู่มือออนไลน์แบบ Clip VDO ซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้การใช้งานอีกทีทางหนึ่ง เข้าใช้งานได้ที่ http://lms.kpru.ac.th/lms-learning/vdo/

ตัวอย่าง