ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือออนไลน์แบบ Clip VDO การใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning

 
 
Picture of Wunchalearm Poonjaisom
คู่มือออนไลน์แบบ Clip VDO การใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning
by Wunchalearm Poonjaisom - Tuesday, 30 April 2019, 10:32 AM
 

แจ้งผู้ใช้งาน สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning ได้ที่ คู่มือออนไลน์แบบ Clip VDO ซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้การใช้งานอีกทีทางหนึ่ง เข้าใช้งานได้ที่ https://e-learning.kpru.ac.th/lms-learning/

ตัวอย่าง