ข่าวประชาสัมพันธ์

General news and announcements

DiscussionStarted byRepliesLast post
เชิญชวนคณาจารย์ พัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning Picture of Wunchalearm Poonjaisom Wunchalearm Poonjaisom 0 Wunchalearm Poonjaisom
Mon, 8 Jul 2019, 9:41 AM
คู่มือออนไลน์แบบ Clip VDO การใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning Picture of Wunchalearm Poonjaisom Wunchalearm Poonjaisom 0 Wunchalearm Poonjaisom
Mon, 8 Jul 2019, 9:18 AM
หลีกเลี่ยงการใช้คำค้นด้วยอักษร "ภ" เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดของระบบ Picture of Wunchalearm Poonjaisom Wunchalearm Poonjaisom 0 Wunchalearm Poonjaisom
Tue, 5 Apr 2016, 8:56 AM
เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน Picture of Wunchalearm Poonjaisom Wunchalearm Poonjaisom 0 Wunchalearm Poonjaisom
Tue, 29 Dec 2015, 10:16 PM