ข่าวประชาสัมพันธ์

  รูปภาพของwunchalearm poonjaisom
  เชิญชวนคณาจารย์ พัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning
  โดย wunchalearm poonjaisom - อังคาร, 24 มีนาคม 2020, 10:54PM
   
  ต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ เรียนเชิญคณาจารย์ร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการเรียนการสอนที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่วนกลางมีระบบรองรับไว้แล้ว เพียงท่าน Login สามารถใช้งานได้ทันทีตามกระบวนการ  | อ่านรายละเอียดการใช้งานได้ที่นี่ |

  banner-kpru-lms-e-Learning-2019
  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (53 คำ)
   
  รูปภาพของwunchalearm poonjaisom
  หลีกเลี่ยงการใช้คำค้นด้วยอักษร "ภ" เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดของระบบ
  โดย wunchalearm poonjaisom - อังคาร, 5 เมษายน 2016, 8:56AM
   

  เนื่องจากมีการตรวจพบว่า เมื่อพิมพ์คำค้นที่ประกอบด้วยอักษร "ภ" จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ดังนั้นจึงขอแจ้งผู้ใช้งานทุกท่านโดยทั่วกัน ให้หลีกเลี่ยงการใช้คำค้นที่มี่อักษณ "ภ" เช่น "ภาวะผู้นำ" ให้ใช้คำค้นเพียง "ผู้นำ"  หรือ "ผู้นำ"

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (54 คำ)
   
  รูปภาพของwunchalearm poonjaisom
  เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
  โดย wunchalearm poonjaisom - อังคาร, 29 ธันวาคม 2015, 10:16PM
   

       เรียญเชิญอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ร่วมกันสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning  ... สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้เบื้องต้นได้จากคู่มือการใช้งานออนไลน์ (ด้านซ้ายมือ) ...สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1561

   

  ประเภทของรายวิชา