ลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ มาตรฐานเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ภาวะการเงิน การดำเนินงานของธนาคารการบริหารเงินทุนของธนาคารพาณิชย์