ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนคณาจารย์ พัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning

 
 
รูปภาพของวันเฉลิม พูนใจสม
เชิญชวนคณาจารย์ พัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning
โดย วันเฉลิม พูนใจสม - อังคาร, 24 มีนาคม 2020, 10:54PM
 
ต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ เรียนเชิญคณาจารย์ร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการเรียนการสอนที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่วนกลางมีระบบรองรับไว้แล้ว เพียงท่าน Login สามารถใช้งานได้ทันทีตามกระบวนการ  | อ่านรายละเอียดการใช้งานได้ที่นี่ |

banner-kpru-lms-e-Learning-2019