ข่าวประชาสัมพันธ์

General news and announcements

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
เชิญชวนคณาจารย์ พัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning รูปภาพของวันเฉลิม พูนใจสม วันเฉลิม พูนใจสม 0 วันเฉลิม พูนใจสม
อ., 24มี.ค. 2020, 10:54 PM
หลีกเลี่ยงการใช้คำค้นด้วยอักษร "ภ" เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดของระบบ รูปภาพของวันเฉลิม พูนใจสม วันเฉลิม พูนใจสม 0 วันเฉลิม พูนใจสม
อ., 5เม.ย. 2016, 8:56 AM
เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน รูปภาพของวันเฉลิม พูนใจสม วันเฉลิม พูนใจสม 0 วันเฉลิม พูนใจสม
อ., 29ธ.ค. 2015, 10:16 PM