ข่าวประชาสัมพันธ์

General news and announcements

DiscussionStarted byRepliesLast post
เชิญชวนคณาจารย์ พัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยระบบ KPRU LMS e-Learning Picture of วันเฉลิม พูนใจสม วันเฉลิม พูนใจสม 0 วันเฉลิม พูนใจสม
Tue, 24 Mar 2020, 10:54 PM
หลีกเลี่ยงการใช้คำค้นด้วยอักษร "ภ" เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดของระบบ Picture of วันเฉลิม พูนใจสม วันเฉลิม พูนใจสม 0 วันเฉลิม พูนใจสม
Tue, 5 Apr 2016, 8:56 AM
เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน Picture of วันเฉลิม พูนใจสม วันเฉลิม พูนใจสม 0 วันเฉลิม พูนใจสม
Tue, 29 Dec 2015, 10:16 PM