อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา
 ป.โท  วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.ม)     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ป.ตรี  วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ)     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
 ปวส   ไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง           สถาบันเทคโนโลยีราชมงค วิทยาเชตภาคพายัพ

งานวิจัย/ความสนใจ
  - วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงและระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง

ประวัติการทำงาน

  - ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์และออกแบบระบบเครือข่าย
  - อาจารย์ผู้สอนไฟฟ้ากำลัง  ASIA TECHNOLOGY Thailand
  - อาจารย์ผู้สอนไฟฟ้ากำลัง  Phare Technical Collage 
  - อาจาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  KPRU

   

User details

 • Country
  Thailand
 • City/town
  กำแพงเพชร

Course details

Miscellaneous

Login activity

 • First access to site
  Sunday, 29 November 2015, 10:20 PM  (7 years 309 days)
 • Last access to site
  Wednesday, 25 January 2017, 8:48 AM  (6 years 251 days)